Lagen om GDPRDATASKYDDSFÖRORDNINGEN • (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)GDPR Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i Everyaspect.se


GDPR är en lag som infördes 2018, för din integritets skull. Lagen samt din integritet är något vi tar på fullt allvar och värnar om. 


På Everyaspect lagras ingen personlig information från besökare, förutom information om din användning av våra webbplatser som samlas in av Google Analytics.

Dessa uppgifter behandlas helt anonymt i syfte för att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet. Vad är dina rättigheter och hur kan du utöva dessa?


Som nämnt tidigare tar vi dataskyddet på mycket stort allvar och hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. 

Om du anser att everyaspect.se behandlar dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in klagomål hos Dataskyddsmyndigheten.Uppdateringar av Integritetspolicy

Everyaspect.se kan behöva uppdatera vår Integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid finnas tillgänglig på vår hemsida. Uppstår några väsentliga förändringar i Integritetspolicyn meddelar vi dig. 


© SEEDS OF LIFE ek. för.